Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Tải về
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

145 Adeona

Mục lục 145 Adeona

145 Adeona là một tiểu hành tinh hơi lớn ở vành đai chính.

1 quan hệ: Danh sách các tiểu hành tinh/101–200.

Danh sách các tiểu hành tinh/101–200

|- | 101 Helena || — || 15 tháng 8 năm 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 102 Miriam || — || 22 tháng 8 năm 1868 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 103 Hera || — || 7 tháng 9 năm 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 104 Klymene || — || 13 tháng 9 năm 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 105 Artemis || — || 16 tháng 9 năm 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 106 Dione || — || 10 tháng 10 năm 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 107 Camilla || — || 17 tháng 11 năm 1868 || Madras || N. R. Pogson |- | 108 Hecuba || — || 2 tháng 4 năm 1869 || Düsseldorf || R. Luther |- | 109 Felicitas || — || 9 tháng 10 năm 1869 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 110 Lydia || — || 19 tháng 4 năm 1870 || Marseilles || A. Borrelly |- | 111 Ate || — || 14 tháng 8 năm 1870 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 112 Iphigenia || — || 19 tháng 9 năm 1870 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 113 Amalthea || — || 12 tháng 3 năm 1871 || Düsseldorf || R. Luther |- | 114 Kassandra || — || 23 tháng 7 năm 1871 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 115 Thyra || — || 6 tháng 8 năm 1871 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 116 Sirona || — || 8 tháng 9 năm 1871 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 117 Lomia || — || 12 tháng 9 năm 1871 || Marseilles || A. Borrelly |- | 118 Peitho || — || 15 tháng 3 năm 1872 || Düsseldorf || R. Luther |- | 119 Althaea || — || 3 tháng 4 năm 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 120 Lachesis || — || 10 tháng 4 năm 1872 || Marseilles || A. Borrelly |- | 121 Hermione || — || 12 tháng 5 năm 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 122 Gerda || — || 31 tháng 7 năm 1872 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 123 Brunhild || — || 31 tháng 7 năm 1872 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 124 Alkeste || — || 23 tháng 8 năm 1872 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 125 Liberatrix || — || 11 tháng 9 năm 1872 || Paris || P. M. Henry |- | 126 Velleda || — || 5 tháng 11 năm 1872 || Paris || P. P. Henry |- | 127 Johanna || — || 5 tháng 11 năm 1872 || Paris || P. M. Henry |- | 128 Nemesis || — || 25 tháng 11 năm 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 129 Antigone || — || 5 tháng 2 năm 1873 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 130 Elektra || — || 17 tháng 2 năm 1873 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 131 Vala || — || 24 tháng 5 năm 1873 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 132 Aethra || — || 13 tháng 6 năm 1873 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 133 Cyrene || — || 16 tháng 8 năm 1873 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 134 Sophrosyne || — || 27 tháng 9 năm 1873 || Düsseldorf || R. Luther |- | 135 Hertha || — || 18 tháng 2 năm 1874 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 136 Austria || — || 18 tháng 3 năm 1874 || Pula || J. Palisa |- | 137 Meliboea || — || 21 tháng 4 năm 1874 || Pula || J. Palisa |- | 138 Tolosa || — || 19 tháng 5 năm 1874 || Toulouse || J. Perrotin |- | 139 Juewa || — || 10 tháng 10 năm 1874 || Bắc Kinh || J. C. Watson |- | 140 Siwa || — || 13 tháng 10 năm 1874 || Pula || J. Palisa |- | 141 Lumen || — || 13 tháng 1, 1875 || Paris || P. P. Henry |- | 142 Polana || — || 28 tháng 1, 1875 || Pula || J. Palisa |- | 143 Adria || — || 23 tháng 2 năm 1875 || Pula || J. Palisa |- | 144 Vibilia || — || 3 tháng 6 năm 1875 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 145 Adeona || — || 3 tháng 6 năm 1875 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 146 Lucina || — || 8 tháng 6 năm 1875 || Marseilles || A. Borrelly |- | 147 Protogeneia || — || 10 tháng 7 năm 1875 || Vienna || L. Schulhof |- | 148 Gallia || — || 7 tháng 8 năm 1875 || Paris || P. M. Henry |- | 149 Medusa || — || 21 tháng 9 năm 1875 || Toulouse || J. Perrotin |- | 150 Nuwa || — || 18 tháng 10 năm 1875 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 151 Abundantia || — || 1 tháng 11 năm 1875 || Pula || J. Palisa |- | 152 Atala || — || 2 tháng 11 năm 1875 || Paris || P. P. Henry |- | 153 Hilda || — || 2 tháng 11 năm 1875 || Pula || J. Palisa |- | 154 Bertha || — || 4 tháng 11 năm 1875 || Paris || P. M. Henry |- | 155 Scylla || — || 8 tháng 11 năm 1875 || Pula || J. Palisa |- | 156 Xanthippe || — || 22 tháng 11 năm 1875 || Pula || J. Palisa |- | 157 Dejanira || — || 1 tháng 12 năm 1875 || Marseilles || A. Borrelly |- | 158 Koronis || — || 4 tháng 1, 1876 || Berlin || V. Knorre |- | 159 Aemilia || — || 26 tháng 1, 1876 || Paris || P. P. Henry |- | 160 Una || — || 20 tháng 2 năm 1876 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 161 Athor || — || 19 tháng 4 năm 1876 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 162 Laurentia || — || 21 tháng 4 năm 1876 || Paris || P. M. Henry |- | 163 Erigone || — || 26 tháng 4 năm 1876 || Toulouse || J. Perrotin |- | 164 Eva || — || 12 tháng 7 năm 1876 || Paris || P. P. Henry |- | 165 Loreley || — || 9 tháng 8 năm 1876 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 166 Rhodope || — || 15 tháng 8 năm 1876 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 167 Urda || — || 28 tháng 8 năm 1876 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 168 Sibylla || — || 28 tháng 9 năm 1876 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 169 Zelia || — || 28 tháng 9 năm 1876 || Paris || P. M. Henry |- | 170 Maria || — || 10 tháng 1, 1877 || Toulouse || J. Perrotin |- | 171 Ophelia || — || 13 tháng 1, 1877 || Marseilles || A. Borrelly |- | 172 Baucis || — || 5 tháng 2 năm 1877 || Marseilles || A. Borrelly |- | 173 Ino || — || 1 tháng 8 năm 1877 || Marseilles || A. Borrelly |- | 174 Phaedra || — || 2 tháng 9 năm 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 175 Andromache || — || 1 tháng 10 năm 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 176 Iduna || — || 14 tháng 10 năm 1877 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 177 Irma || — || 5 tháng 11 năm 1877 || Paris || P. P. Henry |- | 178 Belisana || — || 6 tháng 11 năm 1877 || Pula || J. Palisa |- | 179 Klytaemnestra || — || 11 tháng 11 năm 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson |- | 180 Garumna || — || 29 tháng 1, 1878 || Toulouse || J. Perrotin |- | 181 Eucharis || — || 2 tháng 2 năm 1878 || Marseilles || P. Cottenot |- | 182 Elsa || — || 7 tháng 2 năm 1878 || Pula || J. Palisa |- | 183 Istria || — || 8 tháng 2 năm 1878 || Pula || J. Palisa |- | 184 Dejopeja || — || 28 tháng 2 năm 1878 || Pula || J. Palisa |- | 185 Eunike || — || 1 tháng 3 năm 1878 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 186 Celuta || — || 6 tháng 4 năm 1878 || Paris || P. M. Henry |- | 187 Lamberta || — || 11 tháng 4 năm 1878 || Marseilles || J. Coggia |- | 188 Menippe || — || 18 tháng 6 năm 1878 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 189 Phthia || — || 9 tháng 9 năm 1878 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 190 Ismene || — || 22 tháng 9 năm 1878 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 191 Kolga || — || 30 tháng 9 năm 1878 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 192 Nausikaa || — || 17 tháng 2 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 193 Ambrosia || — || 28 tháng 2 năm 1879 || Marseilles || J. Coggia |- | 194 Prokne || — || 21 tháng 3 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 195 Eurykleia || — || 19 tháng 4 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 196 Philomela || — || 14 tháng 5 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 197 Arete || — || 21 tháng 5 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 198 Ampella || — || 13 tháng 6 năm 1879 || Marseilles || A. Borrelly |- | 199 Byblis || — || 9 tháng 7 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 200 Dynamene || — || 27 tháng 7 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |-.

Mới!!: 145 Adeona và Danh sách các tiểu hành tinh/101–200 · Xem thêm »

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »