Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu

Tokugawa Ienobu vs. Tokugawa Ietsugu

là Chinh Di đại tướng quân thứ sáu của mạc phủ Tokugawa. Tokugawa Ietsugu (徳川 家継, Đức Xuyên Gia Tế) (8 tháng 8 năm 1709-19 tháng 6 năm 1716) là con trai của Tokugawa Ienobu, là cháu nội của Tokugawa Tsunashige, lãnh chúa Kofu.

Những điểm tương đồng giữa Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu

Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu có 0 điểm chung (trong Unionpedia).

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu

Tokugawa Ienobu có 6 mối quan hệ, trong khi Tokugawa Ietsugu có 3. Khi họ có chung 0, chỉ số Jaccard là 0.00% = 0 / (6 + 3).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Tokugawa Ienobu và Tokugawa Ietsugu. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »