Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi

Tokugawa Hidetada vs. Tokugawa Tsunayoshi

là chinh di đại tướng quân thứ hai của Mạc phủ Tokugawa. là chinh di đại tướng quân thứ năm của mạc phủ Tokugawa tại Nhật Bản.

Những điểm tương đồng giữa Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi

Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi có 2 điểm chung (trong Unionpedia): Mạc phủ Tokugawa, Tokugawa Iemitsu.

Mạc phủ Tokugawa

Mạc phủ Tokugawa (Tiếng Nhật: 徳川幕府, Tokugawa bakufu; Hán Việt: Đức Xuyên Mạc phủ), hay còn gọi là Mạc phủ Edo (江戸幕府, Giang Hộ Mạc phủ), là chính quyền Mạc phủ ở Nhật Bản do Tokugawa Ieyasu thành lập và trị vì trong thời kỳ từ năm 1603 cho đến năm 1868 bởi các Chinh di Đại tướng quân nhà Tokugawa.

Mạc phủ Tokugawa và Tokugawa Hidetada · Mạc phủ Tokugawa và Tokugawa Tsunayoshi · Xem thêm »

Tokugawa Iemitsu

, 12 tháng 8 năm 1604 – 8 tháng 6 năm 1651) là vị "Chinh di Đại tướng quân" thứ ba của gia tộc Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản. Ông là con trai trưởng của Tokugawa Hidetada, và là cháu nội của Tokugawa Ieyasu. Iemitsu cầm quyền từ năm 1623 đến năm 1651, là người đã ban bố chính sách đóng cửa.

Tokugawa Hidetada và Tokugawa Iemitsu · Tokugawa Iemitsu và Tokugawa Tsunayoshi · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi

Tokugawa Hidetada có 8 mối quan hệ, trong khi Tokugawa Tsunayoshi có 6. Khi họ có chung 2, chỉ số Jaccard là 14.29% = 2 / (8 + 6).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Tokugawa Hidetada và Tokugawa Tsunayoshi. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »