Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Pisauridae và Tolma toreuta

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Pisauridae và Tolma toreuta

Pisauridae vs. Tolma toreuta

''Dolomedes fimbriatus'' Pisauridae là một họ nhện bao gồm 339 loài được xếp vào 53 chi. Tolma toreuta là một loài nhện trong họ Pisauridae.

Những điểm tương đồng giữa Pisauridae và Tolma toreuta

Pisauridae và Tolma toreuta có 6 điểm chung (trong Unionpedia): Arachnomorpha, Động vật, Động vật Chân kìm, Động vật Chân khớp, Lớp Hình nhện, Nhện.

Arachnomorpha

Arachnomorpha một nhánh trong ngành Arthropoda tạo thành một nhóm đơn ngành gồm Trilobita, và động vật chân đốt khác Megacheira và các họ giốn trilobita (Helmetiidae, Xandarellidae, Naraoiidae, Liwiidae, và Tegopeltidae), và nhánh chị em bao gồm Chelicerata.

Arachnomorpha và Pisauridae · Arachnomorpha và Tolma toreuta · Xem thêm »

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Pisauridae và Động vật · Tolma toreuta và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân kìm

Phân ngành Chân kìm (hoặc ngành), danh pháp khoa học Chelicerata, là một trong số các phân nhánh chính của ngành (hoặc liên ngành) chân khớp, và bao gồm cua móng ngựa, bọ cạp, nhện và mites.

Pisauridae và Động vật Chân kìm · Tolma toreuta và Động vật Chân kìm · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Pisauridae và Động vật Chân khớp · Tolma toreuta và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Lớp Hình nhện

Lớp Hình nhện là một lớp động vật chân khớp trong phân ngành Chelicerata.

Lớp Hình nhện và Pisauridae · Lớp Hình nhện và Tolma toreuta · Xem thêm »

Nhện

Nhện là một bộ động vật săn mồi, không xương sống thuộc lớp hình nhện; cơ thể chỉ có hai phần, tám chân, miệng không hàm nhai, không cánh - cùng lớp Arachnid với bọ cạp, ve bét....

Nhện và Pisauridae · Nhện và Tolma toreuta · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Pisauridae và Tolma toreuta

Pisauridae có 9 mối quan hệ, trong khi Tolma toreuta có 9. Khi họ có chung 6, chỉ số Jaccard là 33.33% = 6 / (9 + 9).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Pisauridae và Tolma toreuta. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »