Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Elmidae và Tolmerelmis pubipes

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Elmidae và Tolmerelmis pubipes

Elmidae vs. Tolmerelmis pubipes

Elmidae là một họ bọ cánh cứng thuộc siêu họ Byrrhoidea. Tolmerelmis pubipes là một loài bọ cánh cứng trong họ Elmidae.

Những điểm tương đồng giữa Elmidae và Tolmerelmis pubipes

Elmidae và Tolmerelmis pubipes có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Bọ cánh cứng, Côn trùng.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Elmidae và Động vật · Tolmerelmis pubipes và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Elmidae và Động vật Chân khớp · Tolmerelmis pubipes và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Bọ cánh cứng

Bọ cánh cứng là nhóm côn trùng với số lượng loài lớn nhất được biết đến.

Bọ cánh cứng và Elmidae · Bọ cánh cứng và Tolmerelmis pubipes · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Côn trùng và Elmidae · Côn trùng và Tolmerelmis pubipes · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Elmidae và Tolmerelmis pubipes

Elmidae có 10 mối quan hệ, trong khi Tolmerelmis pubipes có 5. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 26.67% = 4 / (10 + 5).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Elmidae và Tolmerelmis pubipes. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »