Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Tải về
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Brachycera và Tolmerus cingulatus

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Brachycera và Tolmerus cingulatus

Brachycera vs. Tolmerus cingulatus

Brachycera là một phân bộ của Diptera. Tolmerus cingulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae.

Những điểm tương đồng giữa Brachycera và Tolmerus cingulatus

Brachycera và Tolmerus cingulatus có 5 điểm chung (trong Unionpedia): Asilomorpha, Động vật, Động vật Chân khớp, Côn trùng, Ruồi.

Asilomorpha

Asilomorpha là một cận bộ và là một nhóm lớn và đa dạng của bộ Hai cánh bao gồm các loài Brachycera khác Muscomorpha.

Asilomorpha và Brachycera · Asilomorpha và Tolmerus cingulatus · Xem thêm »

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Brachycera và Động vật · Tolmerus cingulatus và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Brachycera và Động vật Chân khớp · Tolmerus cingulatus và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Brachycera và Côn trùng · Côn trùng và Tolmerus cingulatus · Xem thêm »

Ruồi

Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là "hai" và pteron là "cánh"), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối.

Brachycera và Ruồi · Ruồi và Tolmerus cingulatus · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Brachycera và Tolmerus cingulatus

Brachycera có 7 mối quan hệ, trong khi Tolmerus cingulatus có 8. Khi họ có chung 5, chỉ số Jaccard là 33.33% = 5 / (7 + 8).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Brachycera và Tolmerus cingulatus. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »