Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Tải về
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Asilomorpha và Tolmerus exiguus

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Asilomorpha và Tolmerus exiguus

Asilomorpha vs. Tolmerus exiguus

Asilomorpha là một cận bộ và là một nhóm lớn và đa dạng của bộ Hai cánh bao gồm các loài Brachycera khác Muscomorpha. Tolmerus exiguus là một loài ruồi trong họ Asilidae.

Những điểm tương đồng giữa Asilomorpha và Tolmerus exiguus

Asilomorpha và Tolmerus exiguus có 6 điểm chung (trong Unionpedia): Asiloidea, Động vật, Động vật Chân khớp, Brachycera, Côn trùng, Ruồi.

Asiloidea

Asiloidea là một liên họ rất lớn của Diptera.

Asiloidea và Asilomorpha · Asiloidea và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Asilomorpha và Động vật · Tolmerus exiguus và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Asilomorpha và Động vật Chân khớp · Tolmerus exiguus và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Brachycera

Brachycera là một phân bộ của Diptera.

Asilomorpha và Brachycera · Brachycera và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Asilomorpha và Côn trùng · Côn trùng và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Ruồi

Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là "hai" và pteron là "cánh"), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối.

Asilomorpha và Ruồi · Ruồi và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Asilomorpha và Tolmerus exiguus

Asilomorpha có 7 mối quan hệ, trong khi Tolmerus exiguus có 9. Khi họ có chung 6, chỉ số Jaccard là 37.50% = 6 / (7 + 9).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Asilomorpha và Tolmerus exiguus. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »