Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Asilomorpha và Tolmerus costalis

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Asilomorpha và Tolmerus costalis

Asilomorpha vs. Tolmerus costalis

Asilomorpha là một cận bộ và là một nhóm lớn và đa dạng của bộ Hai cánh bao gồm các loài Brachycera khác Muscomorpha. Tolmerus costalis là một loài ruồi trong họ Asilidae.

Những điểm tương đồng giữa Asilomorpha và Tolmerus costalis

Asilomorpha và Tolmerus costalis có 6 điểm chung (trong Unionpedia): Asiloidea, Động vật, Động vật Chân khớp, Brachycera, Côn trùng, Ruồi.

Asiloidea

Asiloidea là một liên họ rất lớn của Diptera.

Asiloidea và Asilomorpha · Asiloidea và Tolmerus costalis · Xem thêm »

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Asilomorpha và Động vật · Tolmerus costalis và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Asilomorpha và Động vật Chân khớp · Tolmerus costalis và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Brachycera

Brachycera là một phân bộ của Diptera.

Asilomorpha và Brachycera · Brachycera và Tolmerus costalis · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Asilomorpha và Côn trùng · Côn trùng và Tolmerus costalis · Xem thêm »

Ruồi

Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là "hai" và pteron là "cánh"), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối.

Asilomorpha và Ruồi · Ruồi và Tolmerus costalis · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Asilomorpha và Tolmerus costalis

Asilomorpha có 7 mối quan hệ, trong khi Tolmerus costalis có 10. Khi họ có chung 6, chỉ số Jaccard là 35.29% = 6 / (7 + 10).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Asilomorpha và Tolmerus costalis. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »