Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Asiloidea và Tolmerus exiguus

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Asiloidea và Tolmerus exiguus

Asiloidea vs. Tolmerus exiguus

Asiloidea là một liên họ rất lớn của Diptera. Tolmerus exiguus là một loài ruồi trong họ Asilidae.

Những điểm tương đồng giữa Asiloidea và Tolmerus exiguus

Asiloidea và Tolmerus exiguus có 7 điểm chung (trong Unionpedia): Asilomorpha, Động vật, Động vật Chân khớp, Brachycera, Côn trùng, Họ Ruồi ăn sâu, Ruồi.

Asilomorpha

Asilomorpha là một cận bộ và là một nhóm lớn và đa dạng của bộ Hai cánh bao gồm các loài Brachycera khác Muscomorpha.

Asiloidea và Asilomorpha · Asilomorpha và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Asiloidea và Động vật · Tolmerus exiguus và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Asiloidea và Động vật Chân khớp · Tolmerus exiguus và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Brachycera

Brachycera là một phân bộ của Diptera.

Asiloidea và Brachycera · Brachycera và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Asiloidea và Côn trùng · Côn trùng và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Họ Ruồi ăn sâu

Họ Ruồi ăn sâuTạ Huy Thịnh.

Asiloidea và Họ Ruồi ăn sâu · Họ Ruồi ăn sâu và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Ruồi

Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là "hai" và pteron là "cánh"), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối.

Asiloidea và Ruồi · Ruồi và Tolmerus exiguus · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Asiloidea và Tolmerus exiguus

Asiloidea có 13 mối quan hệ, trong khi Tolmerus exiguus có 9. Khi họ có chung 7, chỉ số Jaccard là 31.82% = 7 / (13 + 9).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Asiloidea và Tolmerus exiguus. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »