Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Arachnomorpha và Tojinium japonicum

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Arachnomorpha và Tojinium japonicum

Arachnomorpha vs. Tojinium japonicum

Arachnomorpha một nhánh trong ngành Arthropoda tạo thành một nhóm đơn ngành gồm Trilobita, và động vật chân đốt khác Megacheira và các họ giốn trilobita (Helmetiidae, Xandarellidae, Naraoiidae, Liwiidae, và Tegopeltidae), và nhánh chị em bao gồm Chelicerata. Tojinium japonicum là một loài nhện trong họ Linyphiidae.

Những điểm tương đồng giữa Arachnomorpha và Tojinium japonicum

Arachnomorpha và Tojinium japonicum có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân kìm, Động vật Chân khớp, Lớp Hình nhện.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Arachnomorpha và Động vật · Tojinium japonicum và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân kìm

Phân ngành Chân kìm (hoặc ngành), danh pháp khoa học Chelicerata, là một trong số các phân nhánh chính của ngành (hoặc liên ngành) chân khớp, và bao gồm cua móng ngựa, bọ cạp, nhện và mites.

Arachnomorpha và Động vật Chân kìm · Tojinium japonicum và Động vật Chân kìm · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Arachnomorpha và Động vật Chân khớp · Tojinium japonicum và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Lớp Hình nhện

Lớp Hình nhện là một lớp động vật chân khớp trong phân ngành Chelicerata.

Arachnomorpha và Lớp Hình nhện · Lớp Hình nhện và Tojinium japonicum · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Arachnomorpha và Tojinium japonicum

Arachnomorpha có 8 mối quan hệ, trong khi Tojinium japonicum có 9. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 23.53% = 4 / (8 + 9).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Arachnomorpha và Tojinium japonicum. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »