Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Cài đặt
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

271 Penthesilea

Mục lục 271 Penthesilea

271 Penthesilea là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính.

1 quan hệ: Danh sách các tiểu hành tinh/201–300.

Danh sách các tiểu hành tinh/201–300

|- | 201 Penelope || — || 7 tháng 8 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 202 Chryseïs || — || 11 tháng 9 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 203 Pompeja || — || 25 tháng 9 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 204 Kallisto || — || 8 tháng 10 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 205 Martha || — || 13 tháng 10 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 206 Hersilia || — || 13 tháng 10 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 207 Hedda || — || 17 tháng 10 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 208 Lacrimosa || — || 21 tháng 10 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 209 Dido || — || 22 tháng 10 năm 1879 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 210 Isabella || — || 12 tháng 11 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 211 Isolda || — || 10 tháng 12 năm 1879 || Pula || J. Palisa |- | 212 Medea || — || 6 tháng 2 năm 1880 || Pula || J. Palisa |- | 213 Lilaea || — || 16 tháng 2 năm 1880 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 214 Aschera || — || 29 tháng 2 năm 1880 ||Pula || J. Palisa |- | 215 Oenone || — || 7 tháng 4 năm 1880 || Berlin || V. Knorre |- | 216 Kleopatra || — || 10 tháng 4 năm 1880 || Pula || J. Palisa |- | 217 Eudora || — || 30 tháng 8 năm 1880 || Marseilles || J. Coggia |- | 218 Bianca || — || 4 tháng 9 năm 1880 || Pula || J. Palisa |- | 219 Thusnelda || — || 30 tháng 9 năm 1880 || Pula || J. Palisa |- | 220 Stephania || — || 19 tháng 5 năm 1881 || Vienna || J. Palisa |- | 221 Eos || — || 18 tháng 1, 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 222 Lucia || — || 9 tháng 2 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 223 Rosa || — || 9 tháng 3 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 224 Oceana || — || 30 tháng 3 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 225 Henrietta || — || 19 tháng 4 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 226 Weringia || — || 19 tháng 7 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 227 Philosophia || — || 12 tháng 8 năm 1882 || Paris || P. P. Henry |- | 228 Agathe || — || 19 tháng 8 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 229 Adelinda || — || 22 tháng 8 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 230 Athamantis || — || 3 tháng 9 năm 1882 || Bothkamp || K. de Ball |- | 231 Vindobona || — || 10 tháng 9 năm 1882 || Vienna || J. Palisa |- | 232 Russia || — || 31 tháng 1, 1883 || Vienna || J. Palisa |- | 233 Asterope || — || 11 tháng 5 năm 1883 || Marseilles || A. Borrelly |- | 234 Barbara || — || 12 tháng 8 năm 1883 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 235 Carolina || — || 28 tháng 11 năm 1883 || Vienna || J. Palisa |- | 236 Honoria || — || 26 tháng 4 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 237 Coelestina || — || 27 tháng 6 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 238 Hypatia || — || 1 tháng 7 năm 1884 || Berlin || V. Knorre |- | 239 Adrastea || — || 18 tháng 8 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 240 Vanadis || — || 27 tháng 8 năm 1884 || Marseilles || A. Borrelly |- | 241 Germania || — || 12 tháng 9 năm 1884 || Düsseldorf || R. Luther |- | 242 Kriemhild || — || 22 tháng 9 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 243 Ida || — || 29 tháng 9 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 244 Sita || — || 14 tháng 10 năm 1884 || Vienna || J. Palisa |- | 245 Vera || — || 6 tháng 2 năm 1885 || Madras || N. R. Pogson |- | 246 Asporina || — || 6 tháng 3 năm 1885 || Marseilles || A. Borrelly |- | 247 Eukrate || — || 14 tháng 3 năm 1885 || Düsseldorf || R. Luther |- | 248 Lameia || — || 5 tháng 6 năm 1885 || Vienna || J. Palisa |- | 249 Ilse || — || 16 tháng 8 năm 1885 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 250 Bettina || — || 3 tháng 9 năm 1885 || Vienna || J. Palisa |- | 251 Sophia || — || 4 tháng 10 năm 1885 || Vienna || J. Palisa |- | 252 Clementina || — || 11 tháng 10 năm 1885 || Nice || J. Perrotin |- | 253 Mathilde || — || 12 tháng 11 năm 1885 || Vienna || J. Palisa |- | 254 Augusta || — || 31 tháng 3 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 255 Oppavia || — || 31 tháng 3 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 256 Walpurga || — || 3 tháng 4 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 257 Silesia || — || 5 tháng 4 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 258 Tyche || — || 4 tháng 5 năm 1886 || Düsseldorf || R. Luther |- | 259 Aletheia || — || 28 tháng 6 năm 1886 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 260 Huberta || — || 3 tháng 10 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 261 Prymno || — || 31 tháng 10 năm 1886 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 262 Valda || — || 3 tháng 11 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 263 Dresda || — || 3 tháng 11 năm 1886 || Vienna || J. Palisa |- | 264 Libussa || — || 22 tháng 12 năm 1886 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 265 Anna || — || 25 tháng 2 năm 1887 || Vienna || J. Palisa |- | 266 Aline || — || 17 tháng 5 năm 1887 || Vienna || J. Palisa |- | 267 Tirza || — || 27 tháng 5 năm 1887 || Nice || A. Charlois |- | 268 Adorea || — || 8 tháng 6 năm 1887 || Marseilles || A. Borrelly |- | 269 Justitia || — || 21 tháng 9 năm 1887 || Vienna || J. Palisa |- | 270 Anahita || — || 8 tháng 10 năm 1887 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 271 Penthesilea || — || 13 tháng 10 năm 1887 || Berlin || V. Knorre |- | 272 Antonia || — || 4 tháng 2 năm 1888 || Nice || A. Charlois |- | 273 Atropos || — || 8 tháng 3 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 274 Philagoria || — || 3 tháng 4 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 275 Sapientia || — || 15 tháng 4 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 276 Adelheid || — || 17 tháng 4 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 277 Elvira || — || 3 tháng 5 năm 1888 || Nice || A. Charlois |- | 278 Paulina || — || 16 tháng 5 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 279 Thule || — || 25 tháng 10 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 280 Philia || — || 29 tháng 10 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 281 Lucretia || — || 31 tháng 10 năm 1888 || Vienna || J. Palisa |- | 282 Clorinde || — || 28 tháng 1, 1889 || Nice || A. Charlois |- | 283 Emma || — || 8 tháng 2 năm 1889 || Nice || A. Charlois |- | 284 Amalia || — || 29 tháng 5 năm 1889 || Nice || A. Charlois |- | 285 Regina || — || 3 tháng 8 năm 1889 || Nice || A. Charlois |- | 286 Iclea || — || 3 tháng 8 năm 1889 || Vienna || J. Palisa |- | 287 Nephthys || — || 25 tháng 8 năm 1889 || Clinton || C. H. F. Peters |- | 288 Glauke || — || 20 tháng 2 năm 1890 || Düsseldorf || R. Luther |- | 289 Nenetta || — || 10 tháng 3 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 290 Bruna || — || 20 tháng 3 năm 1890 || Vienna || J. Palisa |- | 291 Alice || — || 25 tháng 4 năm 1890 || Vienna || J. Palisa |- | 292 Ludovica || — || 25 tháng 4 năm 1890 || Vienna || J. Palisa |- | 293 Brasilia || — || 20 tháng 5 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 294 Felicia || — || 15 tháng 7 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 295 Theresia || — || 17 tháng 8 năm 1890 || Vienna || J. Palisa |- | 296 Phaëtusa || — || 19 tháng 8 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 297 Caecilia || — || 9 tháng 9 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 298 Baptistina || — || 9 tháng 9 năm 1890 || Nice || A. Charlois |- | 299 Thora || — || 6 tháng 10 năm 1890 || Vienna || J. Palisa |- | 300 Geraldina || — || 3 tháng 10 năm 1890 || Nice || A. Charlois |-.

Mới!!: 271 Penthesilea và Danh sách các tiểu hành tinh/201–300 · Xem thêm »

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »