Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Lycorina canberrae và Tò vò

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Lycorina canberrae và Tò vò

Lycorina canberrae vs. Tò vò

Lycorina canberrae là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae. Tò vò là nhóm côn trùng thuộc bộ Hymenoptera và phân bộ Apocrita nhưng không phải là ong hay kiến​​.

Những điểm tương đồng giữa Lycorina canberrae và Tò vò

Lycorina canberrae và Tò vò có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Bộ Cánh màng, Côn trùng.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Lycorina canberrae và Động vật · Tò vò và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Lycorina canberrae và Động vật Chân khớp · Tò vò và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Bộ Cánh màng

Bộ Cánh màng (danh pháp khoa học: Hymenoptera) bao gồm các loài như ong, kiến.

Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae · Bộ Cánh màng và Tò vò · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Côn trùng và Lycorina canberrae · Côn trùng và Tò vò · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Lycorina canberrae và Tò vò

Lycorina canberrae có 6 mối quan hệ, trong khi Tò vò có 17. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 17.39% = 4 / (6 + 17).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Lycorina canberrae và Tò vò. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »