Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Tải về
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Ichneumonidae và Lycorina canberrae

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Ichneumonidae và Lycorina canberrae

Ichneumonidae vs. Lycorina canberrae

Ichneumonidae là một họ côn trùng trong bộ Cánh màng (Hymenoptera). Lycorina canberrae là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.

Những điểm tương đồng giữa Ichneumonidae và Lycorina canberrae

Ichneumonidae và Lycorina canberrae có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Bộ Cánh màng, Côn trùng.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Ichneumonidae và Động vật · Lycorina canberrae và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Ichneumonidae và Động vật Chân khớp · Lycorina canberrae và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Bộ Cánh màng

Bộ Cánh màng (danh pháp khoa học: Hymenoptera) bao gồm các loài như ong, kiến.

Bộ Cánh màng và Ichneumonidae · Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Côn trùng và Ichneumonidae · Côn trùng và Lycorina canberrae · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Ichneumonidae và Lycorina canberrae

Ichneumonidae có 13 mối quan hệ, trong khi Lycorina canberrae có 6. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 21.05% = 4 / (13 + 6).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Ichneumonidae và Lycorina canberrae. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »