Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae

Bộ Cánh màng vs. Lycorina canberrae

Bộ Cánh màng (danh pháp khoa học: Hymenoptera) bao gồm các loài như ong, kiến. Lycorina canberrae là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.

Những điểm tương đồng giữa Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae

Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Côn trùng, Ichneumonidae.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Bộ Cánh màng và Động vật · Lycorina canberrae và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Bộ Cánh màng và Động vật Chân khớp · Lycorina canberrae và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Bộ Cánh màng và Côn trùng · Côn trùng và Lycorina canberrae · Xem thêm »

Ichneumonidae

Ichneumonidae là một họ côn trùng trong bộ Cánh màng (Hymenoptera).

Bộ Cánh màng và Ichneumonidae · Ichneumonidae và Lycorina canberrae · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae

Bộ Cánh màng có 27 mối quan hệ, trong khi Lycorina canberrae có 6. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 12.12% = 4 / (27 + 6).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Bộ Cánh màng và Lycorina canberrae. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »