Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Cài đặt
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy

Abraxas centralipuncta vs. Bộ Cánh vẩy

Abraxas centralipuncta là một loài bướm đêm trong họ Geometridae. Bộ Cánh vẩy (danh pháp khoa học: Lepidoptera) là một bộ lớn trong lớp côn trùng, bao gồm cả bướm và ngài.

Những điểm tương đồng giữa Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy

Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Bướm đêm, Côn trùng.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Abraxas centralipuncta và Động vật · Bộ Cánh vẩy và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Abraxas centralipuncta và Động vật Chân khớp · Bộ Cánh vẩy và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Bướm đêm

Bướm đêm hay Ngài là một loài côn trùng có mối quan hệ chặt chẽ đến loài bướm, cả hai đều thuộc Bộ Cánh vẩy.

Abraxas centralipuncta và Bướm đêm · Bướm đêm và Bộ Cánh vẩy · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Abraxas centralipuncta và Côn trùng · Bộ Cánh vẩy và Côn trùng · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy

Abraxas centralipuncta có 6 mối quan hệ, trong khi Bộ Cánh vẩy có 43. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 8.16% = 4 / (6 + 43).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »