Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Abraxas centralipuncta và Bướm đêm

Phím tắt: Sự khác biệt, Điểm tương đồng, Jaccard Similarity Hệ số, Tài liệu tham khảo.

Sự khác biệt giữa Abraxas centralipuncta và Bướm đêm

Abraxas centralipuncta vs. Bướm đêm

Abraxas centralipuncta là một loài bướm đêm trong họ Geometridae. Bướm đêm hay Ngài là một loài côn trùng có mối quan hệ chặt chẽ đến loài bướm, cả hai đều thuộc Bộ Cánh vẩy.

Những điểm tương đồng giữa Abraxas centralipuncta và Bướm đêm

Abraxas centralipuncta và Bướm đêm có 4 điểm chung (trong Unionpedia): Động vật, Động vật Chân khớp, Bộ Cánh vẩy, Côn trùng.

Động vật

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới.

Abraxas centralipuncta và Động vật · Bướm đêm và Động vật · Xem thêm »

Động vật Chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

Abraxas centralipuncta và Động vật Chân khớp · Bướm đêm và Động vật Chân khớp · Xem thêm »

Bộ Cánh vẩy

Bộ Cánh vẩy (danh pháp khoa học: Lepidoptera) là một bộ lớn trong lớp côn trùng, bao gồm cả bướm và ngài.

Abraxas centralipuncta và Bộ Cánh vẩy · Bướm đêm và Bộ Cánh vẩy · Xem thêm »

Côn trùng

Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu.

Abraxas centralipuncta và Côn trùng · Bướm đêm và Côn trùng · Xem thêm »

Danh sách trên trả lời các câu hỏi sau

So sánh giữa Abraxas centralipuncta và Bướm đêm

Abraxas centralipuncta có 6 mối quan hệ, trong khi Bướm đêm có 11. Khi họ có chung 4, chỉ số Jaccard là 23.53% = 4 / (6 + 11).

Tài liệu tham khảo

Bài viết này cho thấy mối quan hệ giữa Abraxas centralipuncta và Bướm đêm. Để truy cập mỗi bài viết mà từ đó các thông tin được trích xuất, vui lòng truy cập:

Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »