Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Thực vật hai lá mầm thật sự

Mục lục Thực vật hai lá mầm thật sự

phải Thực vật hai lá mầm thật sự (Eudicots hay Eudicotyledons hoặc Eudicotyledoneae) là thuật ngữ do Doyle & Hotton đưa ra năm 1991 để chỉ một nhóm trong thực vật có hoa mà có thời được các tác giả trước đây gọi là ba lỗ chân lông ("tricolpates") hay "thực vật hai lá mầm không phải nhóm Mộc lan" ("non-Magnoliid dicots").

84 quan hệ: Aextoxicaceae, Amborellales, Aphloia, Austrobaileyales, Bộ Đàn hương, Bộ Đào kim nương, Bộ Đậu, Bộ Bầu bí, Bộ Bồ hòn, Bộ Cà, Bộ Côn lan, Bộ Cúc, Bộ Cải, Bộ Cẩm chướng, Bộ Cẩm quỳ, Bộ Cử, Bộ Chua me đất, Bộ Dây gối, Bộ Dương nhị tiên, Bộ Giảo mộc, Bộ Hoa hồng, Bộ Hoa môi, Bộ Hoa tán, Bộ Hoàng dương, Bộ Long đởm, Bộ Mao lương, Bộ Mỏ hạc, Bộ Nhựa ruồi, Bộ Quắn hoa, Bộ Súng, Bộ Sổ, Bộ Sơ ri, Bộ Sơn thù du, Bộ Tai hùm, Bộ Tục đoạn, Bộ Thanh phong, Bộ Thạch nam, Bộ Toại thể mộc, Berberidopsidaceae, Berberidopsidales, Bruniaceae, Chi Đa hương, Chi Rong đuôi chó, Columelliaceae, Desfontainia spinosa, Eremosyne pectinata, Geissoloma marginatum, Haptanthaceae, Họ Bá vương, Họ Côn lan, ..., Họ Gạc nai, Họ Hoa sói, Họ Hoàng dương, Họ Mồ hôi, Họ Nho, Họ Sổ, Họ Song giáp, Họ Thanh phong, Họ Thụ đào, Họ Thủy thanh, Họ Trương hôi, Hệ thống APG II, Hệ thống APG III, Huaceae, Ixerba brexioides, Kỷ Creta, Krameria, Mesangiospermae, Nhánh Cúc, Nhánh hoa Hồng, Oncotheca, Paracryphiaceae, Phân lớp Mộc lan, Phấn hoa, Picramniales, Thực vật, Thực vật có hạt, Thực vật có hoa, Thực vật hai lá mầm, Thực vật hạt kín cơ sở, Thực vật hạt trần, Thực vật một lá mầm, Tribeles australis, Vahlia. Mở rộng chỉ mục (34 hơn) »

Aextoxicaceae

Aextoxicon punctatum, loài duy nhất của chi Aextoxicon và họ Aextoxicaceae, là cây thân gỗ đơn tính khác gốc, bản địa miền nam Chile.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Aextoxicaceae · Xem thêm »

Amborellales

Amborellales là tên gọi khoa học của một đơn vị phân loại ở cấp b. Bộ này không được chấp nhận trong hệ thống APG II năm 2003 (có thay đổi so với hệ thống APG năm 1998).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Amborellales · Xem thêm »

Aphloia

Chi Aphloia là một chi thực vật có hoa, được Bennett miêu tả lần đầu tiên năm 1840 và đưa vào trong họ Mùng quân (Flacourtiaceae), và các phân loại khác sau đó vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến khi Takhtadjan công nhận nó là đặt sai vị trí và tạo ra họ mới, gọi là Aphloiaceae trong bộ Hoa tím (Violales) để điều chỉnh lại cho thích hợp.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Aphloia · Xem thêm »

Austrobaileyales

Austrobaileyales là một danh pháp khoa học để chỉ một bộ thực vật có hoa, chứa khoảng 100 loài.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Austrobaileyales · Xem thêm »

Bộ Đàn hương

Bộ Đàn hương (danh pháp khoa học: Santalales) là một bộ thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Đàn hương · Xem thêm »

Bộ Đào kim nương

Bộ Đào kim nương hay bộ Sim (theo tên gọi của chi Rhodomyrtus), còn gọi là bộ Hương đào (theo chi Myrtus) (danh pháp khoa học: Myrtales) là một bộ trong thực vật có hoa lớp hai lá mầm và nhánh hoa Hồng.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Đào kim nương · Xem thêm »

Bộ Đậu

Bộ Đậu (danh pháp khoa học: Fabales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Đậu · Xem thêm »

Bộ Bầu bí

Bộ Bầu bí (danh pháp khoa học: Cucurbitales) là một bộ thực vật có hoa, nằm trong nhánh hoa Hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm thật sự.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Bầu bí · Xem thêm »

Bộ Bồ hòn

Bộ Bồ hòn (danh pháp khoa học: Sapindales) là một bộ thực vật có hoa nằm trong phân nhóm Hoa hồng của nhánh thực vật hai lá mầm thật sự.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Bồ hòn · Xem thêm »

Bộ Cà

Bộ Cà (danh pháp khoa học: Solanales) là một bộ thực vật có hoa, được bao gồm trong nhóm Cúc (asterid) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cà · Xem thêm »

Bộ Côn lan

Bộ Côn lan (danh pháp khoa học: Trochodendrales) là một tên gọi thực vật để chỉ một bộ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Côn lan · Xem thêm »

Bộ Cúc

Bộ Cúc hay bộ hoa Cúc hoặc bộ Hướng dương (danh pháp khoa học: Asterales) là một bộ thực vật có hoa bao gồm họ phức hợp là họ Cúc (Asteraceae) (hướng dương và hoa cúc) và các họ có quan hệ gần khác.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cúc · Xem thêm »

Bộ Cải

Bộ Cải hay bộ Mù tạc (danh pháp khoa học: Brassicales) là một bộ thực vật có hoa, thuộc về phân nhóm Hoa hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cải · Xem thêm »

Bộ Cẩm chướng

Bộ Cẩm chướng (danh pháp khoa học: Caryophyllales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cẩm chướng · Xem thêm »

Bộ Cẩm quỳ

Bộ Cẩm quỳ hay còn gọi là bộ Bông (danh pháp khoa học: Malvales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cẩm quỳ · Xem thêm »

Bộ Cử

Bộ Cử hay còn gọi bộ dẻ, bộ giẻ, bộ sồi (danh pháp khoa học: Fagales) là một bộ thực vật có hoa, bao gồm một số loài cây được nhiều người biết đến như Cử cuống dài, dẻ gai, sồi, dẻ, óc chó, cáng lò, trăn.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Cử · Xem thêm »

Bộ Chua me đất

Bộ Chua me đất (danh pháp khoa học: Oxalidales, đồng nghĩa: Connarales Reveal, Cephalotales Nakai, Cunoniales Hutchinson, Huales Doweld) là một bộ trong thực vật có hoa, nằm trong phân nhóm Hoa hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Chua me đất · Xem thêm »

Bộ Dây gối

Bộ Dây gối (danh pháp khoa học: Celastrales, đồng nghĩa: Brexiales Lindley, Parnassiales Nakai, Celastranae Takhtadjan, Celastropsida Brongniart) là một bộ thực vật trong thực vật có hoa, nằm trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids) của nhánh thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Dây gối · Xem thêm »

Bộ Dương nhị tiên

Bộ Dương nhị tiên (danh pháp khoa học: Gunnerales, đồng nghĩa: Myrothamnales Reveal, Myrothamnanae Takhtadjan) là một bộ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Dương nhị tiên · Xem thêm »

Bộ Giảo mộc

Bộ Giảo mộc (danh pháp khoa học: Garryales) là một bộ nhỏ trong thực vật hai lá mầm, chỉ bao gồm 2 họ với 3 chi và khoảng 18 loài.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Giảo mộc · Xem thêm »

Bộ Hoa hồng

Bộ Hoa hồng (danh pháp khoa học: Rosales) là một bộ thực vật có hoa, hiện tại bao gồm 9 họ (khoảng 256-261 chi và 7.400-7.725 loài) với họ điển hình là họ Hoa hồng (Rosaceae). Chín họ này là những họ được coi là có quan hệ họ hàng với nhau theo các phân tích di truyền học của Angiosperm Phylogeny Group. Việc phân tích này cũng chỉ ra rằng bộ trong hệ thống Cronquist cũ là bộ Gai (Urticales) nằm trong bộ Rosales. Điều này làm thay đổi toàn bộ định nghĩa về bộ Hoa hồng trong hệ thống Cronquist, được liệt kê dưới đây; các họ này đã được chuyển tới các bộ khác. Các họ/bộ đã được chấp nhận (hiện nay) được đặt trong ngoặc.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Hoa hồng · Xem thêm »

Bộ Hoa môi

Bộ Hoa môi hay bộ Húng hoặc bộ Bạc hà (danh pháp khoa học: Lamiales) là một đơn vị phân loại trong nhánh Cúc (asterids) của thực vật hai lá mầm thật sự.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Hoa môi · Xem thêm »

Bộ Hoa tán

Bộ Hoa tán (danh pháp khoa học: Apiales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Hoa tán · Xem thêm »

Bộ Hoàng dương

Bộ Hoàng dương (danh pháp khoa học: Buxales) là tên gọi thực vật cho một nhóm thực vật ở cấp bộ thuộc nhánh thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Hoàng dương · Xem thêm »

Bộ Long đởm

Bộ Long đởm (danh pháp khoa học: Gentianales), đôi khi còn gọi là bộ Hoa vặn (Contortae), là một bộ thực vật có hoa, bao gồm trong nó nhóm các loài có cùng một nguồn gốc đơn nhất của thực vật hai lá mầm có hoa cánh hợp, thuộc nhánh Cúc (Asterids).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Long đởm · Xem thêm »

Bộ Mao lương

Bộ Mao lương (danh pháp khoa học: Ranunculales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Mao lương · Xem thêm »

Bộ Mỏ hạc

Bộ Mỏ hạc (danh pháp khoa học: Geraniales) là một bộ nhỏ của thực vật có hoa, nằm trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Mỏ hạc · Xem thêm »

Bộ Nhựa ruồi

Bộ Nhựa ruồi (danh pháp khoa học: Aquifoliales) là một bộ trong thực vật có hoa, bao gồm 5 họ, chứa khoảng 20-23 chi và 540 loài.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Nhựa ruồi · Xem thêm »

Bộ Quắn hoa

Proteales là một danh pháp thực vật của một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Quắn hoa · Xem thêm »

Bộ Súng

Bộ Súng (danh pháp khoa học: Nymphaeales) là một bộ thực vật có hoa, bao gồm 3 họ thực vật thủy sinh là Hydatellaceae, Cabombaceae và Nymphaeaceae (súng).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Súng · Xem thêm »

Bộ Sổ

Bộ Sổ (danh pháp khoa học: Dilleniales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Sổ · Xem thêm »

Bộ Sơ ri

Bộ Sơ ri (danh pháp khoa học: Malpighiales) là một bộ lớn của thực vật có hoa, nằm trong nhánh hoa Hồng ("rosids") theo như phân loại của APG.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Sơ ri · Xem thêm »

Bộ Sơn thù du

Bộ Sơn thù du hay còn gọi bộ giác mộc (danh pháp khoa học: Cornales) là một bộ trong thực vật có hoa và là bộ cơ bản trong phân nhóm Cúc, tạo thành một phần của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Sơn thù du · Xem thêm »

Bộ Tai hùm

Bộ Tai hùm (danh pháp khoa học: Saxifragales) là một bộ thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Tai hùm · Xem thêm »

Bộ Tục đoạn

Bộ Tục đoạn (danh pháp khoa học: Dipsacales) là một bộ trong thực vật có hoa, nằm trong phạm vi nhánh Cúc thật sự II (euasterid II) của nhóm Cúc (asterid) trong thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Tục đoạn · Xem thêm »

Bộ Thanh phong

Bộ Thanh phong (danh pháp khoa học: Sabiales, đồng nghĩa: Meliosmales) là một bộ trong thực vật có hoa, có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới tới ôn đới ấm thuộc Đông và Đông Nam Á và châu Mỹ.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Thanh phong · Xem thêm »

Bộ Thạch nam

Bộ Thạch nam hay bộ Đỗ quyên (danh pháp khoa học: Ericales) là một bộ thực vật hai lá mầm lớn và đa dạng.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Thạch nam · Xem thêm »

Bộ Toại thể mộc

Bộ Toại thể mộc (danh pháp khoa học: Crossosomatales) là một bộ thực vật có hoa, gần đây mới được hệ thống AGP II đưa vào và xếp trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids), một phần của thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bộ Toại thể mộc · Xem thêm »

Berberidopsidaceae

Berberidopsidaceae là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Berberidopsidaceae · Xem thêm »

Berberidopsidales

Berberidopsidales Doweld, 2001 là tên gọi khoa học của một đơn vị phân loại ở cấp b. Tên gọi này chỉ mới được công bố năm 2001, do vậy bộ này chỉ được rất ít các nhà phân loại thực vật học công nhận.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Berberidopsidales · Xem thêm »

Bruniaceae

Bruniaceae là một họ cây bụi bản địa tại khu vực tỉnh Cape của Nam Phi.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Bruniaceae · Xem thêm »

Chi Đa hương

Chi Đa hương hay chi Lam pô hoặc chi Tra gỗ (danh pháp khoa học: Polyosma) là một chi của khoảng 60 loài trong APG.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Chi Đa hương · Xem thêm »

Chi Rong đuôi chó

Họ Rong đuôi chó (danh pháp khoa học: Ceratophyllaceae) là một họ thực vật có hoa chỉ chứa một chi duy nhất là Ceratophyllum.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Chi Rong đuôi chó · Xem thêm »

Columelliaceae

Columelliaceae là một họ thực vật hạt kín bao gồm 5 loài cây bụi và cây gỗ bản địa của khu vực từ Costa Rica tới Chile, chủ yếu trong khu vực dãy núi Andes ở Nam Mỹ tại APG.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Columelliaceae · Xem thêm »

Desfontainia spinosa

Desfontainia Ruiz & Pav., 1794 là một chi thực vật chỉ chứa 1 loài cây bụi thường xanh với danh pháp Desfontainia spinosa, loài bản địa của Chile, được biết đến trong tiếng Anh dưới tên gọi taique và tiếng Trung như là 离水花 (li thủy hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Desfontainia spinosa · Xem thêm »

Eremosyne pectinata

Eremosyne pectinata là danh pháp khoa học của loài duy nhất trong chi Eremosyne, một loại cây thân thảo sống một năm đặc hữu ở vùng duyên hải miền nam Tây Australia.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Eremosyne pectinata · Xem thêm »

Geissoloma marginatum

Geissoloma marginatum là một loài thực vật có hoa bản địa của tỉnh Cape ở Nam Phi.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Geissoloma marginatum · Xem thêm »

Haptanthaceae

Haptanthaceae từng là danh pháp khoa học của một họ đơn loài trong thực vật hạt kín, với chi duy nhất có danh pháp Haptanthus và loài duy nhất có danh pháp Haptanthus hazlettii, một loại cây bụi chỉ sống trong khu vực khoảng 5 km về phía đông nam Matarras, Arizona, Atlántida ở Honduras.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Haptanthaceae · Xem thêm »

Họ Bá vương

Họ Bá vương hay họ Tật lê (danh pháp khoa học: Zygophyllaceae) là một họ thực vật có hoa chứa bá vương (Zygophyllum spp.) và tật lê (Tribulus spp.). Họ này chứa khoảng 285 loài trong 22 chi.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Bá vương · Xem thêm »

Họ Côn lan

Họ Côn lan (danh pháp khoa học: Trochodendraceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Côn lan · Xem thêm »

Họ Gạc nai

Họ Gạc nai (danh pháp khoa học: Escalloniaceae) là một họ thực vật có hoa bao gồm khoảng 130 loài trong 9 chi.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Gạc nai · Xem thêm »

Họ Hoa sói

Họ Hoa sói (danh pháp khoa học: Chloranthaceae, đồng nghĩa: Hedyosmaceae Caruel) là một họ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Hoa sói · Xem thêm »

Họ Hoàng dương

Họ Hoàng dương (danh pháp khoa học: Buxaceae) là một họ nhỏ chứa 4 hay 5 chi và khoảng 70-120 loài thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Hoàng dương · Xem thêm »

Họ Mồ hôi

Boraginaceae Họ Mồ hôi, trong các tài liệu về thực vật học tại Việt Nam gọi là họ Vòi voi (lấy theo chi Heliotropium) (danh pháp khoa học: Boraginaceae Juss. 1789), là họ của các loài cây như mồ hôi, lưu ly, vòi voi, bao gồm các dạng cây bụi, cây thân gỗ và cây thân thảo.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Mồ hôi · Xem thêm »

Họ Nho

Họ Nho, tên khoa học Vitaceae (hay Vitidaceae) là danh pháp khoa học của một họ thực vật hai lá mầm, bao gồm các loài nho (bồ đào) và một số loài khác như trinh đằng.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Nho · Xem thêm »

Họ Sổ

Họ Sổ (danh pháp khoa học: Dilleniaceae) là một họ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Sổ · Xem thêm »

Họ Song giáp

Họ Song giáp (danh pháp khoa học: Didymelaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Song giáp · Xem thêm »

Họ Thanh phong

Họ Thanh phong (danh pháp khoa học: Sabiaceae) là một họ thực vật có hoa, có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới và ôn đới ấm ở miền đông và nam châu Á, Trung Mỹ và miền bắc Nam Mỹ.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Thanh phong · Xem thêm »

Họ Thụ đào

Họ Thụ đào hay họ Đỏ cọng, họ Trà thù du hoặc họ Mộc thông ta (danh pháp khoa học: Icacinaceae) là một họ chứa các loài cây gỗ và dây leo được tìm thấy chủ yếu tại khu vực nhiệt đới Theo truyền thống họ này được miêu tả rất rộng, với khoảng 54 chi và trên 400 loài.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Thụ đào · Xem thêm »

Họ Thủy thanh

Họ Thủy thanh (danh pháp khoa học: Tetracentraceae) là tên gọi để chỉ một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Thủy thanh · Xem thêm »

Họ Trương hôi

Họ Trương hôi (danh pháp khoa học: Tapisciaceae) là tên gọi ở cấp họ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Họ Trương hôi · Xem thêm »

Hệ thống APG II

Hệ thống APG II (Angiosperm Phylogeny Group II) là một hệ thống phân loại sinh học thực vật hiện đại dựa trên việc phân tích phân tử được công bố bởi Angiosperm Phylogeny Group (Nhóm phát sinh chủng loài thực vật hạt kín) vào tháng 4 năm 2003.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Hệ thống APG II · Xem thêm »

Hệ thống APG III

Hệ thống AGP III là một hệ thống phân loại thực vật đối với thực vật có hoa hiện đại.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Hệ thống APG III · Xem thêm »

Huaceae

Huaceae là danh pháp khoa học của một họ thực vật nhỏ chứa các loài cây gỗ nhỏ, bản địa của khu vực phía tây của vùng nhiệt đới châu Phi, bao gồm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Guinea Xích đạo, miền bắc Angola, miền nam Cameroon.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Huaceae · Xem thêm »

Ixerba brexioides

Tawari trong ngôp ngữ New Zealand, tên khoa học Ixerba brexioides, là một loài thực vật có hoa trong họ Strasburgeriaceae.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Ixerba brexioides · Xem thêm »

Kỷ Creta

Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một đơn vị chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145,5 ± 4,0 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu thế Paleocen của phân đại đệ Tam vào khoảng 65,5 ± 0,3 Ma.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Kỷ Creta · Xem thêm »

Krameria

Krameria là chi duy nhất trong họ Krameriaceae trên website của APG.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Krameria · Xem thêm »

Mesangiospermae

Mesangiospermae là một nhánh trong thực vật có hoa, được gọi không chính thức là "mesangiosperms".

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Mesangiospermae · Xem thêm »

Nhánh Cúc

Trong hệ thống APG II năm 2003 để phân loại thực vật có hoa, tên gọi asterids (tạm dịch là nhánh Cúc hay nhánh hoa Cúc) để chỉ một nhánh (một nhóm đơn ngành).

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Nhánh Cúc · Xem thêm »

Nhánh hoa Hồng

Trong hệ thống APG II để phân loại thực vật hạt kín thì tên gọi rosids (tạm dịch là nhánh hoa Hồng) là thuật ngữ để chỉ một nhánh, nghĩa là một nhóm đơn ngành chứa các loài thực vật.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Nhánh hoa Hồng · Xem thêm »

Oncotheca

Oncotheca là một chi cây gỗ đặc hữu của New Caledonia.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Oncotheca · Xem thêm »

Paracryphiaceae

Paracryphiaceae là một họ bao gồm khoảng 36 loài cây gỗ và cây bụi thân gỗ bản địa của các đảo ở tây nam Thái Bình Dương, từ Philippines tới Australia và New Caledonia.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Paracryphiaceae · Xem thêm »

Phân lớp Mộc lan

Phân lớp Mộc lan (danh pháp khoa học: Magnoliidae) hay cũ hơn và không chính thức là Phức hợp Mộc lan hoặc nhánh Mộc lan (dịch thô từ magnoliids hay magnoliid complex) là một nhóm khoảng 9.000 loài thực vật có hoa, bao gồm mộc lan, nhục đậu khấu, nguyệt quế, quế, bơ, hồ tiêu và nhiều loài khác.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Phân lớp Mộc lan · Xem thêm »

Phấn hoa

nh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét của các hạt phấn hoa của các loài phổ biến: hướng dương (''Helianthus annuus''), bìm tía (''Ipomoea purpurea''), ''Sidalcea malviflora'', ''Lilium auratum'', ''Oenothera fruticosa'', và thầu dầu (''Ricinus communis''). Phấn hoa hay Phấn ong là các hạt bào tử đực từ nhị hoa của thực vật có hạt.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Phấn hoa · Xem thêm »

Picramniales

Bộ Picramniales là một bộ nhỏ, chủ yếu sinh sống tại vùng nhiệt đới Tân thế giới, chỉ chứa 1 họ với danh pháp Picramniaceae, trong đó chứa 2 chi Picramnia và Alvaradoa.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Picramniales · Xem thêm »

Thực vật

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật · Xem thêm »

Thực vật có hạt

Thực vật có hạt (danh pháp khoa học: Spermatophyta (từ tiếng Hy Lạp "Σπερματόφυτα") bao gồm các loài thực vật có sinh ra hạt. Chúng là tập hợp con của thực vật có mạch (Tracheophyta) trong thực vật có phôi (Embryophyta). Hiện nay, nói chung thực vật có hạt còn sinh tồn được chia ra thành 5 nhóm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật có hạt · Xem thêm »

Thực vật có hoa

Thực vật có hoa còn gọi là thực vật hạt kín hay thực vật bí tử, là một nhóm chính của thực vật.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật có hoa · Xem thêm »

Thực vật hai lá mầm

Cây thầu dầu non, một chứng cứ rõ ràng về hai lá mầm của nó, khác với lá của cây trưởng thành Thực vật hai lá mầm (Magnoliopsida) là tên gọi cho một nhóm thực vật có hoa ở cấp độ lớp mà hạt thông thường chứa hai lá trong phôi hay hai lá mầm.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật hai lá mầm · Xem thêm »

Thực vật hạt kín cơ sở

Nymphaeales. Thực vật hạt kín cơ sở (tiếng Anh: basal angiosperms) là nhóm thực vật có hoa rẽ nhánh ra sớm nhất từ thực vật hạt kín tổ tiên.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật hạt kín cơ sở · Xem thêm »

Thực vật hạt trần

Thực vật hạt trần hay thực vật khỏa tử (Gymnospermatophyta) là một nhóm thực vật có hạt chứa các hạt trên các cấu trúc tương tự như hình nón (còn gọi là quả nón, mặc dù chúng không phải là quả thực thụ) chứ không phải bên trong quả như thực vật hạt kín.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật hạt trần · Xem thêm »

Thực vật một lá mầm

Lúa mì, một loài thực vật một lá mầm có tầm quan trọng kinh tế L. với bao hoa và gân lá song song điển hình của thực vật một lá mầm Thực vật một lá mầm là một nhóm các thực vật có hoa có tầm quan trọng bậc nhất, chiếm phần lớn trên Trái Đất.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Thực vật một lá mầm · Xem thêm »

Tribeles australis

Tribeles australis là loài duy nhất của chi Tribeles, một loại cây bụi bò trên mặt đất, bản địa của Chile và Argentina.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Tribeles australis · Xem thêm »

Vahlia

Vahlia (đồng nghĩa Bistella) là danh pháp khoa học của một chi cây thân thảo và cây bụi nhỏ, sinh sống tại châu Phi (bao gồm cả Madagascar) và tiểu lục địa Ấn Đ. Chi này chứa khoảng 8 loài.

Mới!!: Thực vật hai lá mầm thật sự và Vahlia · Xem thêm »

Chuyển hướng tại đây:

Eudicots, Eudicotyledoneae, Eudicotyledons, Thực vật hai lá mầm thực sự, Thực vật hai lá mầm thực thụ.

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »