Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Tải về
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Nhánh hoa Hồng

Mục lục Nhánh hoa Hồng

Trong hệ thống APG II để phân loại thực vật hạt kín thì tên gọi rosids (tạm dịch là nhánh hoa Hồng) là thuật ngữ để chỉ một nhánh, nghĩa là một nhóm đơn ngành chứa các loài thực vật.

34 quan hệ: Bộ Đàn hương, Bộ Đào kim nương, Bộ Đậu, Bộ Bá vương, Bộ Bầu bí, Bộ Bồ hòn, Bộ Cải, Bộ Cẩm chướng, Bộ Cẩm quỳ, Bộ Cử, Bộ Chua me đất, Bộ Dây gối, Bộ Dương nhị tiên, Bộ Hoa hồng, Bộ Mỏ hạc, Bộ Sổ, Bộ Sơ ri, Bộ Tai hùm, Bộ Toại thể mộc, Berberidopsidales, Họ Nho, Hệ thống APG II, Hệ thống Cronquist, Huaceae, Huerteales, Nhánh Cúc, Phân lớp Hoa hồng, Phân lớp Kim lũ mai, Phân lớp Sổ, Picramniales, Rosa centifolia, Thực vật, Thực vật có hoa, Thực vật hai lá mầm thật sự.

Bộ Đàn hương

Bộ Đàn hương (danh pháp khoa học: Santalales) là một bộ thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Đàn hương · Xem thêm »

Bộ Đào kim nương

Bộ Đào kim nương hay bộ Sim (theo tên gọi của chi Rhodomyrtus), còn gọi là bộ Hương đào (theo chi Myrtus) (danh pháp khoa học: Myrtales) là một bộ trong thực vật có hoa lớp hai lá mầm và nhánh hoa Hồng.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Đào kim nương · Xem thêm »

Bộ Đậu

Bộ Đậu (danh pháp khoa học: Fabales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Đậu · Xem thêm »

Bộ Bá vương

Bộ Bá vương hay bộ Tật lê (danh pháp khoa học: Zygophyllales, đồng nghĩa: Balanitales, C. Y. Wu, Zygophyllanae, Doweld) là một bộ thực vật hai lá mầm, bao gồm hai họ.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Bá vương · Xem thêm »

Bộ Bầu bí

Bộ Bầu bí (danh pháp khoa học: Cucurbitales) là một bộ thực vật có hoa, nằm trong nhánh hoa Hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm thật sự.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Bầu bí · Xem thêm »

Bộ Bồ hòn

Bộ Bồ hòn (danh pháp khoa học: Sapindales) là một bộ thực vật có hoa nằm trong phân nhóm Hoa hồng của nhánh thực vật hai lá mầm thật sự.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Bồ hòn · Xem thêm »

Bộ Cải

Bộ Cải hay bộ Mù tạc (danh pháp khoa học: Brassicales) là một bộ thực vật có hoa, thuộc về phân nhóm Hoa hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Cải · Xem thêm »

Bộ Cẩm chướng

Bộ Cẩm chướng (danh pháp khoa học: Caryophyllales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Cẩm chướng · Xem thêm »

Bộ Cẩm quỳ

Bộ Cẩm quỳ hay còn gọi là bộ Bông (danh pháp khoa học: Malvales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Cẩm quỳ · Xem thêm »

Bộ Cử

Bộ Cử hay còn gọi bộ dẻ, bộ giẻ, bộ sồi (danh pháp khoa học: Fagales) là một bộ thực vật có hoa, bao gồm một số loài cây được nhiều người biết đến như Cử cuống dài, dẻ gai, sồi, dẻ, óc chó, cáng lò, trăn.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Cử · Xem thêm »

Bộ Chua me đất

Bộ Chua me đất (danh pháp khoa học: Oxalidales, đồng nghĩa: Connarales Reveal, Cephalotales Nakai, Cunoniales Hutchinson, Huales Doweld) là một bộ trong thực vật có hoa, nằm trong phân nhóm Hoa hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Chua me đất · Xem thêm »

Bộ Dây gối

Bộ Dây gối (danh pháp khoa học: Celastrales, đồng nghĩa: Brexiales Lindley, Parnassiales Nakai, Celastranae Takhtadjan, Celastropsida Brongniart) là một bộ thực vật trong thực vật có hoa, nằm trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids) của nhánh thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Dây gối · Xem thêm »

Bộ Dương nhị tiên

Bộ Dương nhị tiên (danh pháp khoa học: Gunnerales, đồng nghĩa: Myrothamnales Reveal, Myrothamnanae Takhtadjan) là một bộ trong thực vật có hoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Dương nhị tiên · Xem thêm »

Bộ Hoa hồng

Bộ Hoa hồng (danh pháp khoa học: Rosales) là một bộ thực vật có hoa, hiện tại bao gồm 9 họ (khoảng 256-261 chi và 7.400-7.725 loài) với họ điển hình là họ Hoa hồng (Rosaceae). Chín họ này là những họ được coi là có quan hệ họ hàng với nhau theo các phân tích di truyền học của Angiosperm Phylogeny Group. Việc phân tích này cũng chỉ ra rằng bộ trong hệ thống Cronquist cũ là bộ Gai (Urticales) nằm trong bộ Rosales. Điều này làm thay đổi toàn bộ định nghĩa về bộ Hoa hồng trong hệ thống Cronquist, được liệt kê dưới đây; các họ này đã được chuyển tới các bộ khác. Các họ/bộ đã được chấp nhận (hiện nay) được đặt trong ngoặc.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Hoa hồng · Xem thêm »

Bộ Mỏ hạc

Bộ Mỏ hạc (danh pháp khoa học: Geraniales) là một bộ nhỏ của thực vật có hoa, nằm trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Mỏ hạc · Xem thêm »

Bộ Sổ

Bộ Sổ (danh pháp khoa học: Dilleniales) là một bộ thực vật có hoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Sổ · Xem thêm »

Bộ Sơ ri

Bộ Sơ ri (danh pháp khoa học: Malpighiales) là một bộ lớn của thực vật có hoa, nằm trong nhánh hoa Hồng ("rosids") theo như phân loại của APG.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Sơ ri · Xem thêm »

Bộ Tai hùm

Bộ Tai hùm (danh pháp khoa học: Saxifragales) là một bộ thực vật hai lá mầm.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Tai hùm · Xem thêm »

Bộ Toại thể mộc

Bộ Toại thể mộc (danh pháp khoa học: Crossosomatales) là một bộ thực vật có hoa, gần đây mới được hệ thống AGP II đưa vào và xếp trong phạm vi nhánh hoa Hồng (rosids), một phần của thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots).

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Bộ Toại thể mộc · Xem thêm »

Berberidopsidales

Berberidopsidales Doweld, 2001 là tên gọi khoa học của một đơn vị phân loại ở cấp b. Tên gọi này chỉ mới được công bố năm 2001, do vậy bộ này chỉ được rất ít các nhà phân loại thực vật học công nhận.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Berberidopsidales · Xem thêm »

Họ Nho

Họ Nho, tên khoa học Vitaceae (hay Vitidaceae) là danh pháp khoa học của một họ thực vật hai lá mầm, bao gồm các loài nho (bồ đào) và một số loài khác như trinh đằng.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Họ Nho · Xem thêm »

Hệ thống APG II

Hệ thống APG II (Angiosperm Phylogeny Group II) là một hệ thống phân loại sinh học thực vật hiện đại dựa trên việc phân tích phân tử được công bố bởi Angiosperm Phylogeny Group (Nhóm phát sinh chủng loài thực vật hạt kín) vào tháng 4 năm 2003.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Hệ thống APG II · Xem thêm »

Hệ thống Cronquist

Hệ thống Cronquist là một hệ thống phân loại thực vật có hoa (hay thực vật hạt kín) do Arthur Cronquist (1919-1992) phát triển trong các sách An Integrated System of Classification of Flowering Plants (Hệ thống hợp nhất phân loại thực vật có hoa) năm 1981 và The Evolution and Classification of Flowering Plants (Tiến hóa và phân loại thực vật có hoa) năm 1968; ấn bản lần thứ 2 năm 1988 của ông.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Hệ thống Cronquist · Xem thêm »

Huaceae

Huaceae là danh pháp khoa học của một họ thực vật nhỏ chứa các loài cây gỗ nhỏ, bản địa của khu vực phía tây của vùng nhiệt đới châu Phi, bao gồm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Guinea Xích đạo, miền bắc Angola, miền nam Cameroon.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Huaceae · Xem thêm »

Huerteales

Huerteales (Doweld, 2001) là tên gọi khoa học của một bộ trong thực vật có hoa, ít được các nhà phân loại học thực vật công nhận do mới được đặt ra gần đây.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Huerteales · Xem thêm »

Nhánh Cúc

Trong hệ thống APG II năm 2003 để phân loại thực vật có hoa, tên gọi asterids (tạm dịch là nhánh Cúc hay nhánh hoa Cúc) để chỉ một nhánh (một nhóm đơn ngành).

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Nhánh Cúc · Xem thêm »

Phân lớp Hoa hồng

Trong Quy tắc Quốc tế về Danh pháp Thực vật (ICBN) Rosidae là tên gọi thực vật ở cấp độ phân lớp.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Phân lớp Hoa hồng · Xem thêm »

Phân lớp Kim lũ mai

Phân lớp Kim lũ mai (danh pháp: Hamamelididae hay ở dạng không được công nhận là Hamamelidae) là một danh pháp khoa học ở cấp độ phân lớp.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Phân lớp Kim lũ mai · Xem thêm »

Phân lớp Sổ

Phân lớp Sổ (Dilleniidae) là một danh pháp thực vật ở cấp độ phân lớp.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Phân lớp Sổ · Xem thêm »

Picramniales

Bộ Picramniales là một bộ nhỏ, chủ yếu sinh sống tại vùng nhiệt đới Tân thế giới, chỉ chứa 1 họ với danh pháp Picramniaceae, trong đó chứa 2 chi Picramnia và Alvaradoa.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Picramniales · Xem thêm »

Rosa centifolia

Rosa centifolia là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Rosa centifolia · Xem thêm »

Thực vật

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Thực vật · Xem thêm »

Thực vật có hoa

Thực vật có hoa còn gọi là thực vật hạt kín hay thực vật bí tử, là một nhóm chính của thực vật.

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Thực vật có hoa · Xem thêm »

Thực vật hai lá mầm thật sự

phải Thực vật hai lá mầm thật sự (Eudicots hay Eudicotyledons hoặc Eudicotyledoneae) là thuật ngữ do Doyle & Hotton đưa ra năm 1991 để chỉ một nhóm trong thực vật có hoa mà có thời được các tác giả trước đây gọi là ba lỗ chân lông ("tricolpates") hay "thực vật hai lá mầm không phải nhóm Mộc lan" ("non-Magnoliid dicots").

Mới!!: Nhánh hoa Hồng và Thực vật hai lá mầm thật sự · Xem thêm »

Chuyển hướng tại đây:

Eurosids I, Eurosids II, Nhánh Hoa hồng, Rosids.

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »