Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Doanh nghiệp

Mục lục Doanh nghiệp

Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

10 quan hệ: Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân, Cổ đông, Cổ phần, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp nhà nước, Phá sản, Vốn điều lệ.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó.

Mới!!: Doanh nghiệp và Công ty cổ phần · Xem thêm »

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó.

Mới!!: Doanh nghiệp và Công ty hợp danh · Xem thêm »

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp).

Mới!!: Doanh nghiệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn · Xem thêm »

Công ty tư nhân

Công ty tư nhân hoặc công ty đóng, là một doanh nghiệp công ty thuộc sở hữu bằng cách tổ chức phi chính phủ hoặc một số lượng tương đối nhỏ các cổ đông hoặc thành viên công ty mà không không cung cấp hoặc kinh doanh công ty của nó cổ (cổ phiếu) của công chúng nói chung về các chứng khoán thị trường trao đổi, mà là cổ phiếu của công ty được cung cấp, sở hữu, mua bán, trao đổi riêng tư.

Mới!!: Doanh nghiệp và Công ty tư nhân · Xem thêm »

Cổ đông

Cổ đông (tiếng Anh: Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần.

Mới!!: Doanh nghiệp và Cổ đông · Xem thêm »

Cổ phần

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.

Mới!!: Doanh nghiệp và Cổ phần · Xem thêm »

Doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Mới!!: Doanh nghiệp và Doanh nghiệp liên doanh · Xem thêm »

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Mới!!: Doanh nghiệp và Doanh nghiệp nhà nước · Xem thêm »

Phá sản

Một công ty máy tính ở Anh thông báo đóng cửa vì bị phá sản Phá sản (hay còn gọi bình dân là sập tiệm) là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn.

Mới!!: Doanh nghiệp và Phá sản · Xem thêm »

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông.

Mới!!: Doanh nghiệp và Vốn điều lệ · Xem thêm »

Chuyển hướng tại đây:

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »