Logo
Unionpedia
Giao tiếp
Tải nội dung trên Google Play
Mới! Tải Unionpedia trên thiết bị Android™ của bạn!
Miễn phí
truy cập nhanh hơn trình duyệt!
 

Bộ Trạch tả

Mục lục Bộ Trạch tả

Bộ Trạch tả (danh pháp khoa học: Alismatales) là một bộ thực vật có hoa.

30 quan hệ: Bộ Củ nâu, Bộ Dứa dại, Bộ Loa kèn, Bộ Măng tây, Bộ Vô diệp liên, Bộ Xương bồ, Cỏ băng chiểu, Danh pháp, Họ Cỏ biển, Họ Cỏ kiệu, Họ Cỏ kim, Họ Cỏ lận, Họ Kèo nèo, Họ Nham xương bồ, Họ Ráy, Họ Rong lá lớn, Họ Rong mái chèo, Họ Thủy mạch đông, Họ Thủy thảo, Họ Thủy ung, Họ Trạch tả, Hệ thống APG II, Hệ thống APG III, Hệ thống Cronquist, Hệ thống Dahlgren, Kỷ Creta, Nhánh Thài lài, Thực vật, Thực vật có hoa, Thực vật một lá mầm.

Bộ Củ nâu

Bộ Củ nâu (danh pháp khoa học: Dioscoreales) là một bộ thực vật một lá mầm, trước đây được gộp vào trong bộ Loa kèn (Liliales).

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Củ nâu · Xem thêm »

Bộ Dứa dại

Bộ Dứa dại hay bộ Dứa gai (danh pháp khoa học: Pandanales) là một bộ trong thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp khu vực nhiệt đới.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Dứa dại · Xem thêm »

Bộ Loa kèn

Bộ Loa kèn (danh pháp khoa học: Liliales), còn gọi là bộ Hành (theo tên gọi chi Hành - Allium) là một bộ thực vật một lá mầm.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Loa kèn · Xem thêm »

Bộ Măng tây

Bộ Măng tây hay bộ Thiên môn đông (danh pháp khoa học: Asparagales) là một bộ trong lớp thực vật một lá mầm bao gồm một số họ cây không thân g. Trong các hệ thống phân loại cũ, các họ mà hiện nay đưa vào trong bộ Asparagales đã từng được đưa vào trong bộ Loa kèn (Liliales), và một số chi trong đó thậm chí còn được đưa vào trong họ Loa kèn (Liliaceae).

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Măng tây · Xem thêm »

Bộ Vô diệp liên

Bộ Vô diệp liên, từ tiếng Trung: 无叶莲 (danh pháp khoa học: Petrosaviales, đồng nghĩa: Miyoshiales (Nakai), Petrosavianae (Doweld), là một bộ thực vật có hoa nằm trong nhánh thực vật một lá mầm. Hệ thống APG II năm 2003 không công nhận bộ này, nhưng theo website của APG, được truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2007 thì người ta lại công nhận bộ này. Bộ này là một bộ nhỏ, chỉ chứa một họ là họ Vô diệp liên (Petrosaviaceae) với 4 loài phân bổ trong 2 chi, sinh sống trong khu vực miền núi cao ở Đông Á và Đông Nam Á.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Vô diệp liên · Xem thêm »

Bộ Xương bồ

Bộ Xương bồ (danh pháp khoa học: Acorales) là một bộ trong thực vật có hoa một lá mầm, chứa một họ duy nhất là họ Xương bồ (Acoraceae) với một chi duy nhất là chi Xương bồ (Acorus) gồm khoảng từ 2-4 tới 7-9 loài, tùy theo nguồn dữ liệu.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Bộ Xương bồ · Xem thêm »

Cỏ băng chiểu

Cỏ băng chiểu (danh pháp khoa học: Scheuchzeria palustris) là một loài thực vật một lá mầmL.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Cỏ băng chiểu · Xem thêm »

Danh pháp

Danh pháp có thể chỉ tới một hệ thống các tên gọi hay thuật ngữ, các quy tắc hay quy ước được sử dụng để tạo ra các tên gọi, khi được cá nhân hay cộng đồng sử dụng, đặc biệt những gì nói trên được dùng trong một ngành khoa học (danh pháp khoa học) hay một lĩnh vực nghệ thuật cụ thể.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Danh pháp · Xem thêm »

Họ Cỏ biển

Họ Cỏ biển (danh pháp khoa học: Posidoniaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Cỏ biển · Xem thêm »

Họ Cỏ kiệu

Họ Cỏ kiệu (danh pháp khoa học: Cymodoceaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Cỏ kiệu · Xem thêm »

Họ Cỏ kim

Họ Cỏ kim hay họ Cỏ chỉ (danh pháp khoa học: Ruppiaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Cỏ kim · Xem thêm »

Họ Cỏ lận

Họ Cỏ lận (danh pháp khoa học: Butomaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Cỏ lận · Xem thêm »

Họ Kèo nèo

Họ Kèo nèo hay còn gọi là họ Cù nèo, họ Choóc hay họ Nê thảo (danh pháp khoa học: Limnocharitaceae) là một tên gọi thực vật ở cấp họ để chỉ một nhóm thực vật hạt kín.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Kèo nèo · Xem thêm »

Họ Nham xương bồ

Họ Nham xương bồ (danh pháp khoa học: Tofieldiaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Nham xương bồ · Xem thêm »

Họ Ráy

Họ Ráy hay họ Môn hoặc họ Chân bê (danh pháp khoa học: Araceae) là một họ thực vật một lá mầm, trong đó hoa của chúng được sinh ra theo một kiểu cụm hoa được gọi là bông mo.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Ráy · Xem thêm »

Họ Rong lá lớn

Họ Rong lá lớn hay họ Cỏ lươn (danh pháp khoa học: Zosteraceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Rong lá lớn · Xem thêm »

Họ Rong mái chèo

Họ Rong mái chèo hay họ Nhãn tử (danh pháp khoa học: Potamogetonaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Rong mái chèo · Xem thêm »

Họ Thủy mạch đông

Họ Thủy mạch đông (danh pháp khoa học: Juncaginaceae) là một họ thực vật có hoa trong bộ Trạch tả (Alismatales).

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Thủy mạch đông · Xem thêm »

Họ Thủy thảo

Họ Thủy thảo hay họ Thủy miết hoặc họ Lá sắn (danh pháp khoa học: Hydrocharitaceae) là một họ thực vật hạt kín chứa khoảng 116-130 loài thực vật thủy sinh trong 17-18 chi trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi).

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Thủy thảo · Xem thêm »

Họ Thủy ung

Họ Thủy ung (danh pháp khoa học: Aponogetonaceae) là một họ thực vật có hoa.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Thủy ung · Xem thêm »

Họ Trạch tả

Họ Trạch tả hay họ Mã đề nước (danh pháp khoa học: Alismataceae) là một họ thực vật có hoa, bao gồm khoảng 11-15 chi và khoảng 85-95 loài (APG công nhận 15 chi và 88 loài).

Mới!!: Bộ Trạch tả và Họ Trạch tả · Xem thêm »

Hệ thống APG II

Hệ thống APG II (Angiosperm Phylogeny Group II) là một hệ thống phân loại sinh học thực vật hiện đại dựa trên việc phân tích phân tử được công bố bởi Angiosperm Phylogeny Group (Nhóm phát sinh chủng loài thực vật hạt kín) vào tháng 4 năm 2003.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Hệ thống APG II · Xem thêm »

Hệ thống APG III

Hệ thống AGP III là một hệ thống phân loại thực vật đối với thực vật có hoa hiện đại.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Hệ thống APG III · Xem thêm »

Hệ thống Cronquist

Hệ thống Cronquist là một hệ thống phân loại thực vật có hoa (hay thực vật hạt kín) do Arthur Cronquist (1919-1992) phát triển trong các sách An Integrated System of Classification of Flowering Plants (Hệ thống hợp nhất phân loại thực vật có hoa) năm 1981 và The Evolution and Classification of Flowering Plants (Tiến hóa và phân loại thực vật có hoa) năm 1968; ấn bản lần thứ 2 năm 1988 của ông.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Hệ thống Cronquist · Xem thêm »

Hệ thống Dahlgren

Một trong các hệ thống phân loại thực vật hiện đại là hệ thống Dahlgren, được chuyên gia về thực vật một lá mầm là Rolf Dahlgren (1932-1987) công bố.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Hệ thống Dahlgren · Xem thêm »

Kỷ Creta

Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một đơn vị chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145,5 ± 4,0 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu thế Paleocen của phân đại đệ Tam vào khoảng 65,5 ± 0,3 Ma.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Kỷ Creta · Xem thêm »

Nhánh Thài lài

Trong phân loại thực vật, tên gọi commelinids, tạm dịch thành nhánh Thài lài, do tên gọi này có nguồn gốc từ chi Commelina chứa các loài thài lài, được hệ thống APG II sử dụng để chỉ một nhánh trong phạm vi thực vật một lá mầm của thực vật hạt kín.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Nhánh Thài lài · Xem thêm »

Thực vật

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Thực vật · Xem thêm »

Thực vật có hoa

Thực vật có hoa còn gọi là thực vật hạt kín hay thực vật bí tử, là một nhóm chính của thực vật.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Thực vật có hoa · Xem thêm »

Thực vật một lá mầm

Lúa mì, một loài thực vật một lá mầm có tầm quan trọng kinh tế L. với bao hoa và gân lá song song điển hình của thực vật một lá mầm Thực vật một lá mầm là một nhóm các thực vật có hoa có tầm quan trọng bậc nhất, chiếm phần lớn trên Trái Đất.

Mới!!: Bộ Trạch tả và Thực vật một lá mầm · Xem thêm »

Chuyển hướng tại đây:

Alismatales.

Lối raIncoming
Chào! Chúng tôi đang ở trên Facebook bây giờ! »