Logo

Unionpedia

Bản đồ tư duy

Unionpedia là một bản đồ khái niệm hoặc mạng ngữ nghĩa tổ chức như một bách khoa toàn thư hay từ điển. Nó đưa ra một định nghĩa ngắn gọn của từng khái niệm và mối quan hệ của mình.

Mục lục · Trang ngẫu nhiên · Những ngôn ngữ khác

Chính sách riêng tư